Opis:

Inne jego cele to: kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego, zmniejszanie dysproporcji miedzy środowiskami i regionami w dostępie do dóbr kultury. Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Prudnik. Kieruje dziewięcioma wiejskimi Świetlicami i Ośrodkami Kultury na terenie gminy.

Potrzeby kulturalne nie wytwarzają się same z siebie. Są one wynikiem intensywnego i systematycznego kształcenia. Kształcenie uczestnictwa w kulturze wymaga prowadzenia wielostronnej edukacji, przemyślanego mecenatu wspierającego trudniejsze treści i formy, cierpliwego proponowania ofert kulturalnych, niezależnie od statystycznych wskaźników ich popularności. Dlatego też postrzegamy Prudnicki Ośrodek Kultury jako sferę silnie związaną z pogłębianiem uczestnictwa w kulturze poprzez już istniejące formy umożliwiające rozwijanie różnych zdolności, zainteresowań i zamiłowań. Troska o kulturę oznacza dla nas przede wszystkim systematyczną edukację kulturalną. To tu organizuje się spektakle, spotkania kameralne, nagrywa muzykę i koordynuje działania kulturalne. Organizuje warsztaty i spotkania poetyckie. Prowadzi zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne.

Brak opinii o tym miejscu.
Aby dodawać opinie musisz się zalogować!
 OPCJE
 Powiadom znajomego
Twoje imię i nazwisko:
Adres znajomego:

 Drukuj
Miejsce
Archiwalne wydarzenia
Wiadomości
Opinie