Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
 ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, Armii Krajowej (ZWM), Opole
 77 400 62 37
Opis:

Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych i wraz z czterema bibliotekami wydziałowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Do głównych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, udzielanie informacji naukowej i zapewnianie dostępu do krajowych i światowych zasobów informacyjnych.

Biblioteka otwarta jest dla całego środowiska regionu opolskiego i świadczy dla swych czytelników usługi z zakresu udostępniania materiałów źródłowych, przeszukiwania komputerowych baz danych utrzymywanych w sieci bibliotecznej, sporządzania tematycznych zestawień bibliograficznych, weryfikowania danych bibliograficznych dotyczących dokumentów opisanych w bibliografii narodowej.

Obecnie zbiory liczą ponad 470.000 voluminów książek, czasopism polskich i zagranicznych w wersji drukowanej, norm, opisów patentowych, mikrofilmów, dokumentów dźwiękowych, dysków i dyskietek komputerowych. Zbiory uzupełnia ponad 12.000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej w tym 10.500 pełnotekstowych

 2013-07-31    8:30 - Kraków w obiektywie
 2013-07-30    8:30 - Kraków w obiektywie
 2013-07-29    8:30 - Kraków w obiektywie
Brak opinii o tym miejscu.
Aby dodawać opinie musisz się zalogować!
 OPCJE
 Powiadom znajomego
Twoje imię i nazwisko:
Adres znajomego:

 Drukuj
Miejsce
Archiwalne wydarzenia
Opinie
 RANKING
Oceny miejsca w kategorii:
CENY
Liczba ocen: 0
 [0,00]
 
KLIMAT
Liczba ocen: 0
 [0,00]
 
OBSŁUGA
Liczba ocen: 0
 [0,00]
 
WYSTRÓJ
Liczba ocen: 0
 [0,00]